Dé WIA specialist voor langdurig zieke werknemers die naar rust en financiële zekerheid verlangen

Uitleg het verschil tussen WGA en IVA uitkering

WGA en IVA zijn beide vormen van uitkeringen die worden verstrekt door het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, maar ze verschillen in de voorwaarden en de hoogte van de uitkering.

Roy van AntwerpenWGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Deze uitkering is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en nog wel kunnen werken, maar niet meer in staat zijn om hetzelfde werk te doen als voorheen. De hoogte van de WGA-uitkering is gebaseerd op het inkomen dat de persoon verdiende voordat hij/zij ziek werd. Als de persoon nog in staat is om deels te werken, wordt dit inkomen van de uitkering afgetrokken. De WGA-uitkering kan maximaal 70% van het laatstverdiende loon bedragen.

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
Deze uitkering is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en niet meer in staat zijn om te werken. De hoogte van de IVA-uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende inkomen voordat de persoon ziek werd. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon en is dus hoger dan de WGA-uitkering.

Kortom, het belangrijkste verschil tussen WGA en IVA is dat WGA bedoeld is voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die nog wel kunnen werken en IVA bedoeld is voor volledig arbeidsongeschikten die niet meer kunnen werken. Daarnaast is de hoogte van de IVA-uitkering hoger dan de WGA-uitkering.

Verlang jij naar duidelijkheid en rust bij jouw WIA traject?
Wil jij sparren over welke uitkering het beste bij jou past? Of wil je van WGA naar IVA? Weten welke stappen je moet maken? Zodat jij krijgt waar je recht op hebt en verder kunt met je leven. Meld je dan aan voor een gratis grip op je leven matchcall. Dat kan via de oranje knop hieronder. Ik help je graag.

Meer lezen?

Geef een reactie