Dé WIA specialist voor langdurig zieke werknemers die naar rust en financiële zekerheid verlangen

Uitleg: Het UWV en de WIA uitkering

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
is de instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verschillende werknemersverzekeringen in Nederland, waaronder de WIA-uitkering. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een uitkering voor mensen die door ziekte of een handicap niet meer kunnen werken of minder kunnen werken dan voorheen. In deze blog zal ik meer vertellen over het UWV en de WIA-uitkering.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de WIA-uitkering een vervanging is van de WAO-uitkering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De WAO is per 1 januari 2006 vervangen door de WIA. Het doel van de WIA is om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. De WIA bestaat uit twee regelingen: de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

De IVA is bedoeld voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat zij niet meer dan 20% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen. De WGA is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en nog wel kunnen werken, maar minder verdienen dan voorheen. In de WGA wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn.

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet je minimaal 52 weken ziek zijn en moet er geen uitzicht meer zijn op herstel binnen een jaar. Daarnaast moet je voldoen aan de zogenaamde arbeidsvermogen-beoordeling. Hierbij wordt gekeken naar wat je nog wel kunt doen in plaats van wat je niet meer kunt doen. Het UWV beoordeelt of je nog in staat bent om te werken en hoeveel je nog kunt verdienen.

Als je bijna 2 jaar ziek bent kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Het UWV zal dan een arbeidsvermogen-beoordeling uitvoeren en bepalen of je in aanmerking komt voor een IVA- of WGA-uitkering. Als je een WIA-uitkering ontvangt, is het belangrijk om te weten dat het UWV regelmatig controleert of je nog recht hebt op de uitkering. Zo kan het zijn dat je opgeroepen wordt voor een medische keuring of dat het UWV wil weten of je nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

De zekerheid dat alles goed is geregeld
Tot slot is het goed om te weten dat je altijd om hulp kunt vragen, dit is een teken van kracht. Ik weet uit eigen ervaring dat een WIA traject geen goed effect heeft op jouw herstel, je zit er niet op te wachten. Je hebt er maar mee te dealen volgens verschillende instanties. Maar dit moet je ook nog (naast je klachten en rouwproces) overleven voor een fijne toekomst met de zekerheid van een vast inkomen. En juist hiermee kan ik jou ontzorgen! Laat mij het puzzelwerk voor jou doen, zodat jij een goed en duidelijk plan van aanpak hebt. Stap voor stap weet wat je te doen staat. Zodat jij een hoop minder stress hebt en energie om te focussen op jouw herstel. Met de zekerheid dat het nu echt goed is geregeld.

Verlang jij nu naar duidelijkheid en rust bij jouw WIA traject?
Zodat jij krijgt waar je recht op hebt en verder kunt met je leven. Meld je dan aan voor een gratis Grip op je leven matchcall via de oranje knop hieronder. Ik help jou ook graag.

Meer lezen?

Geef een reactie